a


a
ə. آ fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 1-ci hərfi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.